شاخ – بوق جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده

شاخ – بوق: جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده خبر حوادث

گت بلاگز بازار خودرو واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ متوقف می‌شود

با توجه به فرا رسیدن سال تازه میلادی، از فردا ثبت سفارش واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ ممنوع خواهد بود.

واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ متوقف می‌شود

واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ متوقف می شود

عبارات مهم : ماشین

با توجه به فرا رسیدن سال تازه میلادی، از فردا ثبت سفارش واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ ممنوع خواهد بود.

به گزارش ایسنا، از صبحگاه امروز ثبت سفارش واردات ماشین که از تیر ماه امسال متوقف شده است بود مجددا از سر گرفته شد.

واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ متوقف می‌شود

البته از سرگیری ثبت سفارش واردات ماشین با ممنوع شدن ثبت سفارش واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ همراه شده است است به گونه ای که از فردا صبح با شروع سال تازه میلادی (۲۰۱۸)، ثبت سفارش واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ ممنوع خواهد بود.

دلیل این عنوان به دستورالعمل و آیین نامه ضوابط فنی واردات ماشین مصوب اسفند ماه ۱۳۹۵ هیات دولت باز می گردد که براساس یکی از تبصره های آن “ثبت سفارش واردات ماشین در صورتی مجاز خواهد بود که از سال ساخت آن کمتر از یک سال گذشته باشد”.

با توجه به فرا رسیدن سال تازه میلادی، از فردا ثبت سفارش واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ ممنوع خواهد بود.

بنابراین با توجه به آنکه امروز آخرین روز امسال میلادی (۲۰۱۷) هست، متقاضیان ثبت سفارش و واردات خودروهای مدل ۲۰۱۶ تنها تا آخر وقت اداری امروز وقت ثبت سفارش واردات این خودروها را خواهند داشت.

واژه های کلیدی: ماشین | ممنوع | میلادی | واردات | ثبت سفارش | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz