شاخ – بوق جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده

شاخ – بوق: جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده خبر حوادث

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی دانشمندان در آستانه تولید منبع انرژی پاک نامحدود

دانشمندان دانشگاه “ام‌.آی‌.تی” یک گام به تولید منبع انرژی پاک نامحدود نزدیک شدند. 

دانشمندان در آستانه تولید منبع انرژی پاک نامحدود

دانشمندان در آستانه تولید منبع انرژی پاک نامحدود

عبارات مهم : انرژی

دانشمندان دانشگاه “ام .آی .تی” یک گام به تولید منبع انرژی پاک نامحدود نزدیک شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل، این محققان شیوه ای را جهت تولید سوخت پلاسمای داغ و فشرده ای ارائه داده اند که نیروی همجوشی قابل توجهی تولید خواهد کرد.

دانشمندان در آستانه تولید منبع انرژی پاک نامحدود

در حالی که تا استفاده از همجوشی هسته ای جهت نیرورسانی به منازل و نهادهای متفاوت فاصله زیادی هست، پلاسمای جدید، گامی مهم در تحقق این نشانه خواهد بود.

همجوشی هسته ای، نوعی منبع نامحدود انرژی پاک به شمار می آید که طی همان فرآیندهای موجود در داخل خورشید حاصل می شود. در این فرآیند، هسته های عنصرهای سبک تر با استفاده از گرمای فشرده، میادین مغناطیسی و فشار با یکدیگر همجوشی پیدا می کنند تا عنصرهای سنگین تر تولید کنند و در چنین فرآیندی انرژی آزاد می شود.

دانشمندان دانشگاه “ام‌.آی‌.تی” یک گام به تولید منبع انرژی پاک نامحدود نزدیک شدند. 

با مهار کردن این فرآیند در رئاکتورهای طراحی شده، مهندسان قادر به همجوشی دادن اتم های هیدروژن با یکدیگر جهت تولید هلیم، مهار کردن انرژی پاک تولید شده است و در نهایت کم کردن وابستگی به سوخت های فسیلی هستند. جهت این که چنین واکنشی رخ دهد، گاز ابر داغ پلاسما در معرض فشار قرار می گیرد و این فشار، اتم ها را به یکدیگر فشرده کرده و آن ها را وادار به تصویر العمل می کند.

به تازگی، تیمی از دانشمندان دانشگاه ام آی تی نوع جدیدی از پلاسما را ارائه داده اند که میزان انرژی تولیدشده طی این فرآیند را زیاد کردن می دهد. در طول آزمایش های انجام شده، پلاسمای تازه منجر به زیاد کردن مقادیر یون ها تا حد تولید انرژی مگاالکترون ولت (MeV) شد و این مقادیر، بیش از آنچه بود که تا پیش از این بدست آمده بود.

در اکثر رئاکتورها پلاسما از فقط دو نوع یون دوتریم و هیدروژن یا دوتریوم و هلیم 3 تشکیل شده است و حضور هلیم در این ترکیب غالب هست. ولی رویکرد تازه از سوختی استفاده می کند که از سه نوع یون هیدروژن، دوتریوم و هلیم 3 تشکیل شده است است.

دانشمندان در آستانه تولید منبع انرژی پاک نامحدود

محققان دانشگاه ام آی تی با کمک دانشمندان “آزمایشگاه فیزیک پلاسما” در بروکسل پلاسمای تازه را در رئاکتور Alcator C-Mod متعلق به دانشگاه ام آی تی آزمایش کردند. نتیجه های بدست آمده به حدی موفقیت آمیز بود که دانشمندان بزرگ ترین ابزار همجوشی اروپا موسوم به Joint European Torus (JET) در انگلستان به دنبال انجام همین آزمایش ها هستند.

واژه های کلیدی: انرژی | استفاده | دانشگاه | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانشمندان در آستانه تولید منبع انرژی پاک نامحدود

دانشمندان در آستانه تولید منبع انرژی پاک نامحدود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz