شاخ – بوق جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده

شاخ – بوق: جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده خبر حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آری یا نه؟ , ریاست جمهوری زنان

رجل سیاسی عبارتی است که بارها و بارها آن را شنیده ایم، تکرار شنیدن این عبارت در ایام انتخابات زیاد هم می شود چراکه تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابت ریاست جمه

آری یا نه؟ , ریاست جمهوری زنان

ریاست جمهوری زنان؛ آری یا نه؟

عبارات مهم : سیاسی

رجل سیاسی عبارتی است که بارها و بارها آن را شنیده ایم، تکرار شنیدن این عبارت در ایام انتخابات زیاد هم می شود چراکه تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابت ریاست جمهوری به وسیله شورای نگهبان در تعریف این عبارت نهفته هست. بنابراین اهمیت تعریف رجل سیاسی با توجه به دامنه تاثیرگذاری که بر آینده سیاسی کشور دارد، اتفاق عجیبی نیست و زمانی که مسئله زنان و تعریف جایگاه این گروه از جامعه در تعریف رجل سیاسی هم به آن اضافه می شود، بر ابهام و سوالات اطراف این عبارت اضافه می شود.

آری یا نه؟ , ریاست جمهوری زنان

معمای رجل سیاسی مسئله ای است که از وقت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران وجود دارد و تا به امروز هم ادامه یافته هست، حتی صحبت های روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان درخصوص این عبارت چیزی از ابهامات آن کم نکرد چراکه همچنان درخصوص اینکه زنان نیز می توانند رجال سیاسی باشند به قطعیت نرسیده اند.

روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی ـ مذهبی را جهت نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرد ولی همچنان ابهاماتی درخصوص حضور زنان در این تعریف و اینکه زنان هم می توانند به سمت ریات جمهوری برسند یا خیر وجود دارد. البته سال ها است که پرسش هایی در این زمینه وجود دارد که هنوز هم بی پاسخ مانده است.

رجل سیاسی عبارتی است که بارها و بارها آن را شنیده ایم، تکرار شنیدن این عبارت در ایام انتخابات زیاد هم می شود چراکه تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابت ریاست جمه

آیا رجل سیاسی بودن جهت نامزدهای ریاست جمهوری تنها به مردان مربوط می شود یا این قانون زنان را نیز در برمی گیرد؟ تا به امروز زنان بسیاری جهت نامزدی ریاست جمهوری اقدام کرده اند ولی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است اند. با این وجود جهت رد صلاحیت آنها علت واضحی ارائه نکرده اند. شورای نگهبان حتی یک بار علت مهم رد صلاحیت زنان را جنسیت آنان عنوان نکرده و همین اقدام شورای نگهبان ابهامات ماجرا را زیاد هم کرده هست. حتی عباسعلی کدخدایی روز گذشته بعد از اینکه تعریف رجل سیاسی را گفت، همچنان در خصوص جنسیت نامزدها پاسخی قطعی ارائه نکرد.

نعمت احمدی حقوقدان برجسته کشورمان در رابطه با این مسئله در گفت وگو با «ابتکار» عنوان کرد: «از ابتدای انقلاب این مسئله وجود داشت و زنانی همچون اعظم طالقانی که قدرتمند، با سواد و دارای سابقه انقلابی هستند در تلاش بودند تا در این زمینه ورود پیدا کنند ولی موفقیتی نداشتند.» وی تصریح کرد: «بر کسی پوشیده نیست که زن طالقانی فردی تحصیلکرده است و سابقه سیاسی هم دارد و مدیر مسئول نشریات مختلفی هم بوده هست. وی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد ولی رد کردند ولی هیچ گاه نگفتند که این اتفاق به علت زن بودن رخ می دهد. در مجلس خبرگان هم عضو زن داشته ایم و ممنوعیتی از نظر قانونی وجود ندارد ولی همچنان ابهامات آن را برطرف نکرده اند.» این حقوقدان با اشاره به سابقه شورای نگهبان در رد صلاحیت ها بیان کرد: «شورای نگهبان باید دقیقا در این خصوص پاسخگو باشد که بر اساس چه متر و معیاری فردی همچون آقای محمود احمدی نژاد رجل سیاسی شد و آیا هشت سال آینده کشور را به وی سپردند؟ در برابر هم با چه معیاری هاشمی رفسنجانی را به رغم سوابقی که داشت رد صلاحیت کردند؟»

واژه ای دردسرساز

درست است که واژه رجل در عربی و ترجمه آن در زبان فارسی به معنای مرد سیاسی است ولی تفاوت های کاربرد زبانی این واژه منجر شده است است نظرات متفاوتی در خصوص ترجمه صحیح این واژه داشته باشیم. احمدی در این خصوص مطرح کرد: «اگر بخواهم به عنوان یک حقوقدان در این خصوص اظهار نظر کنم به نظر من رجل سیاسی منصرف از جنسیت است و رجل به معنای مرد نیست بلکه رجل سیاسی به معنای فردی است که دارای توان مدیریتی باشد.» وی خاطرنشان کرد: «در حقیقت ابهامی در تعریف رجل سیاسی وجود ندارد بلکه این شورای نگهبان است که ورود ابهام آمیز به این قضیه می کند و تا این لحظه این ابهام را حفظ کرده است و حتی به این قضیه افزوده است.»

آری یا نه؟ , ریاست جمهوری زنان

این حقوقدان در ادامه افزود: «اگر شورای نگهبان به یکی از زنانی که رد صلاحیت کرده اند می گفتند که به علت زن بودن است که پذیرفته نشده ای. بخشی از مسئله برطرف می شد، ولی تا به امروز این اتفاق هم رخ نداده هست. در حقیقت این شورای نگهبان است که به ابهام این ماجرا می افزاید. در صورتی که قانون اساسی بسیار گویا و واضح در این خصوص صحبت کرده هست. » احمدی با اشاره به صحبت های روز گذشته کدخدایی اظهار کرد: «حال که سخنگوی شورای نگهبان وارد این مسئله شده است است بهتر بود که به عنوان مفسر قانون سیاسی این واژه رجل را تعریف می کردند که آیا این رجل به معنای مرد است یا زن هم می تواند باشد؟»

ریاست جمهوری جایگاهی مردانه است

رجل سیاسی عبارتی است که بارها و بارها آن را شنیده ایم، تکرار شنیدن این عبارت در ایام انتخابات زیاد هم می شود چراکه تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابت ریاست جمه

همانطور که در سطور اوج اشاره شد اختلاف نظر بسیاری در این رابطه وجود دارد این اختلاف ها منحصر به اعضای شورای نگهبان نیست بلکه حقوقدانان نیز بر اساس نگاه خود تعریف متفاوتی از رجال سیاسی دارند. عبدالصمد خرماشاهی یکی دیگر از حقوقدانان در رابطه با مسئله رجل سیاسی در گفت وگو با «ابتکار» مطرح کرد: «از بدو تصویب قانون اساسی این مسئله مورد بحث و اختلاف و تفاسیر گوناگون بوده است و همانطور که می دانید اصل 115در ارتباط با تعریف رجل سیاسی است و می گوید که مدیر جمهور باید چه شاخصه هایی داشته باشد.

با این وجود سوالی همچنان وجود داشته و دارد که رجل سیاسی مردان هستند یا زنان را هم مشمول بر این مورد می شود؟» وی تصریح کرد: «رجل در عربی یعنی مرد البته تعاریف دیگری هم ارائه دادند ولی این تفاسیری که ارائه کرده اند چندان با واقعیت منطبق نیست و همانطور که دیدید که در چند دوره بانوانی عضویت کردند ولی صلاحیت آنها در این زمینه تایید نشد. در این میان عده ای گفتند که این اتفاق بنابر دلایل دیگری رخ داده است و بعضی هم اعلام کردند به علت زن بودن است.» وی خاطرنشان کرد: «در حقیقت، سخنگوی شورای نگهبان شرایط رجل سیاسی را توضیح داد، بایدها و نبایدهای کلی را مشخص کرد ولی در همین تعریف هم همچنان مشخص نکرد که زنان هم می توانند مدیر جمهور بشوند یا نه. البته من فکر می کنم عنوان روشن است و مسند ریاست جمهوری در اختیار مردها قرار خواهد گرفت.»

آری یا نه؟ , ریاست جمهوری زنان

اهمیت جایگاه شورای نگهبان

گفتنی است که هر کشوری جهت برقراری ثبات و نظم در باید قانونی ثابت و قاطعانه داشته باشد که بدون نیاز به هیچ تفسیری بتوان در رابطه با پرسشها موجود در آن صحبت کرد، با این اوصاف باید بررسی کرد که آیا در قانون اساسی کشور عزیزمان ایران نیاز به تفسیر شورای نگهبان وجود دارد؟ خرمشاهی در این خصوص اظهار کرد: « اصل این است که قوانین براق باشند و ابهام نداشته باشند، به خاص قانون اساسی که قانون مادر تلقی می شود ولی با گذر وقت و اختلافات سلیقه ای مورد نیاز می شود که بعضی موارد تفسیرشود و روشن شود که چه نگاهی صحیح است.» وی در ادامه افزود: « اگر راجع به رجال سیاسی به صورت خاص بخواهم بگویم؛ از سال های گذشته اختلاف شدیدی وجود داشته است ولی من فکر می کنم که از نظر افرادی که رجل سیاسی صرف مردان هستند به واقعیت نزدیک تر است.» خرمشاهی خاطرنشان کرد: « مورد نیاز بود که سخنگوی شورای نگهبان هم زمانی که اصلاحیه قانون انتخابات را مطرح کرد قضیه رجال سیاسی را جهت هر لحظه روشن می کرد ولی با سکوت برگزار شد.» این حقوقدان بار دیگر تاکید کرد: «منظور از رجال سیاسی در قانون اساسی کشور عزیزمان ایران قطعا مردان هستند.»

احترام به نظر شورای نگهبان

بدون شک کلاف سردرگم رجل سیاسی در دست نهادهای مرتبط با آن مانده است حتی آخرین تعریفی که از این عبارت ارائه کرده اند، نتوانسته است به حل این مسئله کمک کند. سیدکمال سجادی به عنوان یکی از فعالان عرصه سیاست در گفت وگو با «ابتکار» با اشاره به آخرین کارها شورای نگهبان این در رابطه با رجال سیاسی اظهار کرد: «شورای نگهبان تعریفی را ارائه کرده است که رجل سیاسی در واقع شخصی است که ظرفیت های مورد نیاز جهت مدیریت داشته باشد تا بتواند در این جایگاه عملکرد خوبی دشته باشد. »

وی در ادامه افزود: «این اتفاق خوبی است که اعضای شورای نگهبان به تعریفی در این زمینه رسیده اند و باید همین تعریف را معیار قرار دهیم. امیدوارم که به زودی راجع به زنان به نتیجه واحدی برسند و این مسئله نیز برطرف شود.» وی در رابطه با جایگاه زنان در تعریف رجل سیاسی گفت: «من تنها چیزی که می دانم این است که قانون اساسی باید مورد احترام همه ایرانیان باشد و تفسیر این قانون هم با شورای نگهبان است و در نهایت باید هرچه را که آنها نتیجه می گیرند، بپذیریم. مقام معظم رهبری و اعضای شورای نگهبان هستند که باید در این خصوص تصمیم بگیرند.»

ابتکار

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | قانونی | نگهبان | رد صلاحیت | قانون اساسی | ریاست جمهوری | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz