شاخ – بوق جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده

شاخ – بوق: جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده خبر حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی انتظارهای 24میلیونی از کابینه دوازدهم

کابینه دوازدهم با همه حرف و حدیث ها و انتظاراتی که جهت بسیاری از نمایندگان برآورده نشد از بهارستان نشینان رای اعتماد گرفت و از 17 گزینه معرفی شده است تنها یک نف

انتظارهای 24میلیونی از کابینه دوازدهم

انتظارهای 24میلیونی از کابینه دوازدهم

عبارات مهم : سیاسی

کابینه دوازدهم با همه حرف و حدیث ها و انتظاراتی که جهت بسیاری از نمایندگان برآورده نشد از بهارستان نشینان رای اعتماد گرفت و از 17 گزینه معرفی شده است تنها یک نفر موفق نشد اعتماد نمایندگان را جلب کند و به وزارت منزل مدنظر راه یابد. وزارت نیرو هم در کنار وزرات علوم قرار است به مدت یک ماه با سرپرست اداره شود تا حسن روحانی در کسوت مدیر جمهوری افراد شایسته دیگری را جهت دو وزارت منزل باقی مانده معرفی کند.

انتظارهای 24میلیونی از کابینه دوازدهم

گزینه هایی که علاوه بر کار و تخصص و تجربه و توانمندی بتوانند از نظر سیاسی هم نظر اکثریت مجلس را جلب کنند. آیا که وزارت علوم یکی از وزارت منزل های حساسی است که هر لحظه مدیر جمهورها جهت گزینش گزینه مناسب این وزارت منزل با چالش های جدی مواجه می شوند و به دفعات دیده شده است که مجبور می شوند بارها و بارهاگزینه های متفاومتی را جهت این وزارت منزل معرفی کنند تا بالاخره یکی از این گزینه ها مقبول واقع شود و بتواند از مجلس بنا به جو حاکم سیاسی آن رای اعتماد بگیرد.

مسئله ای که در این دوره نیز اتفاق افتاد و طبق بیانات روحانی در جلسه رای اعتماد وزرا اعلام کرد که بعد از بررسی های فراوان در لحظه آخر گزینه معرفی شده است جهت وزارت علوم از قبول مسئولیت انصراف داد و مجبور شدیم کابینه را 17 منهای یک به مجلس معرفی کنیم.

کابینه دوازدهم با همه حرف و حدیث ها و انتظاراتی که جهت بسیاری از نمایندگان برآورده نشد از بهارستان نشینان رای اعتماد گرفت و از 17 گزینه معرفی شده است تنها یک نف

البته مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات در این باره در توییتی نوشت: «رئیس جمهور ٩وزیر علوم معرفی کرد و همه رد شدند خاتمی در دولت دوم اصلاحات هم با پرسشها روحانی در این دو ماه مواجه بود…» بنابراین گذشته از چگونگی رای اعتماد نمایندگان به وزرای دولت روحانی و گذشته از انتقاداتی که جریان خودی یا مخالف اصلاحات به شیوه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دوازدهم داشتند یا حتی بدون توجه به اینکه تا چه حد این کابینه مورد وفاق و تایید اصلاح طلبان به عنوان حامی جدی روحانی در انتخابات یازدهم و دوازدهم بوده اند، این کابینه موفق شد با رای نسبتا بالایی از این مجلس رای اعتماد بگیرد.

بنابراین وزرای پیشنهادی دیروز، وزرای امروز دولت دوازدهم هستند و از آنها توقع و انتظاراتی می رود که باید طبق آن عمل کنند و نشان دهند آن چنان که تصور می شود و مایه نگرانی بخشی از جامعه و آرای 24 میلیونی هست، وزرای حاشیه داری نیستند. روحانی در این باره در جلسه رای اعتماد گفت تلاش کرده با معرفی این کابینه آزادی را در کنار امنیت معنا کند و امنیت و آزادی را همراه با هم به جامعه هدیه کند. البته بعضی نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا که در فراکسیون های امید و ولایی و مستقلان مجلس حضور دارند فارغ از گرایش سیاسی ارزش این کابینه را کابینه ای نمی دانند که بتواند با خواست و مطالبه مردم و آرای 24 میلیونی روحانی همراه باشد.

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای مجلس که در فراکسیون مستقلان و ولایی حضور دارد راجع به کابینه دوازدهم بر این عقیده است که کابینه دوازدهم کابینه ای نیست که بتواند مطالبه 24 میلیونی مردم را محقق کند. نماینده مردم آمل در مجلس در ادامه تصریح کرد: آبی که باید این آسیاب را بگرداند، متاسفانه وجود ندارد. یعنی اینکه توقعی که این 24 میلیون نفر از کابینه داشتند با این کابینه ای که معرفی شد، همخوانی ندارد. او در گفت وگو با «ابتکار» تاکید کرد به نظرم با این کابینه آن خواست و مطالبه محقق نمی شود. همچنین علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید هم در این باره با یوسفیان ملا که گرایش سیاسی مشابهی ندارند هم نظر است و تاکید دارد: این کابینه قطعا قادر است برنامه های آقای روحانی را محقق کند. البته برنامه هایرئیس جمهوری را نه مطالبات مردم و آرای 24 میلیون نفری را.

انتظارهای 24میلیونی از کابینه دوازدهم

این کابینه کابینه 24 میلیونی نیست

گفتنی است با توجه به شرایط و حواشی اطراف بعضی وزرا و دلخوری بعضی نمایندگان راجع به کابینه تازه با وجود آرای نسبتا بالایی که از مجلس کسب کردند، دولت تازه روحانی باچالش های جدی در آینده مواجه خواهد بود و نماینگان و مردم توقعاتی از آنها خواهند داشت و مطالبه گر جدی این وعده ها خواهند بود. به عنوان نمونه رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با «ابتکار» به مشکل کار دولت دوازدهم در مواجهه با توقعات مجلس و مردم اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود کابینه جدید، به نظرم بعد نظارتی مجلس دهم راجع به دولت دوازدهم زیاد و نیرومند تر از دولت یازدهم خواهد بود.

این عضو فراکسیون امید به توقعی که مجلس بعد از رای قابل توجهی که نمایندگان به وزرای کابینه دوازدهم دادند، اشاره کرد و گفت: توقع مجلس از دولت تازه بعد از رای اعتماد به وزرای آن، تحقق برنامه های قانونی مصوب و قانون پنج ساله ششم هست. عضو فراکسیون امید همچنین به توقعات مردم از دولت در کنار توقعات مجلس از کابینه دوازدهم گریزی زد و ادامه داد: توقعی که مردم از کابینه دوازدهم دارند نیز تحققوعده هایی است که مدیر جمهوری در وقت انتخابات به آنها داده است.

کابینه دوازدهم با همه حرف و حدیث ها و انتظاراتی که جهت بسیاری از نمایندگان برآورده نشد از بهارستان نشینان رای اعتماد گرفت و از 17 گزینه معرفی شده است تنها یک نف

خصوصا در دو حوزه اشتغال و تولید این توقعات از سوی مردم وجود دارد و مردم و مجلس پیگیر وعده ها و مطالباتی که آقای روحانی به آنها داده است هستند. همچنین عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه مجلس با رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به وظیفه خود به خوبی عمل کرده هست، گفت: حالا نوبت دولت است که به وعده هایش به درستی عمل کند. انتظار و توقع ما از کابینه دوازدهم و به طور خاص از وزرا این است که به برنامه هایی که داده اند صادقانه عمل کند. این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: وزرای دولت دوازدهم باید به برنامه پنج ساله ششم که به تصویب رسیده است به برنامه هایی که به مجلس ارائه کرده اند به طور واقعی وفادار باشند و آنها را در حد شعار جهت رای آوری نگه ندارند.

کابینه دوازدهم وفادار به مطالبات مردم و شعارهای مدیر جمهوری باشد

انتظارهای 24میلیونی از کابینه دوازدهم

محمدرضا تابش، نایب مدیر فراکسیون امید مجلس نیز پیش از این با بیان اینکه «اعضای کابینه دوازدهم باید صددرصد وفادار به مطالبات مردم و شعارهای مدیر جمهوری باشند، به همراهی کابینه با خواست مردم تاکید کرده بود، اعتقاد است: توقع و انتظار جامعه راجع به کابینه دوازدهم باید منطبق بر واقعیات و ساختار قدرت باشد. تابش افزود: ما حامی و هم پیمان مدیر جمهوری در جهت تحقق مطالبات و خواست های مردم و انجام وظایف قانونی ایشان هستیم و معتقدیم نباید فضا به گونه ای پیش برود که در مردم ایجاد ناامیدی کند. بنابراین اعضای کابینه دوازدهم باید صددرصد وفادار به مطالبات و خواست های مردم و همچنین شعارهایی باشند که مدیر جمهوری در انتخابات داده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: مدیر جمهوری یک سری وظایف قانونی دارد و در حوزه هایی حتما باید نظر مقام معظم رهبری را هم جویا شود آیا که رضایت ایشان در جهت حمایت از کابینه که کارهای بسیار مشکل دارد مهم هست؛ کابینه ای که باید هر سال چند صد میلیارد دلار سرمایه جذب کند، رشد هشت درصدی محقق کند و کشور را از ابرچالش هایی مثل بانک ها و موسسات اعتباری بیرون ببرد. محسن علیجانی زمانی نیز پیش از این راجع به اعضای کابینه دوازدهم گفته بود انتظار داشتیم با توجه به حمایت کامل و قاطع اصلاح طلبان از دولت در انتخابات ریاست جمهوری کابینه پیشنهادی اصلاح طلب تر می شد، ولی در عین حال ما به سلیقه آقای مدیر جمهور احترام می گذاریم.

کابینه دوازدهم باید پاسخگوی 24 میلیون رای مردم باشد

همچنین قدرت الله علیخانی، نماینده ادوار مجلس نیز بر این توصیه تاکید دارد که کابینه دوازدهم باید پاسخگوی 24 میلیون رای مردم باشد. او بر این عقیده است که وزرا باید نقش آفرینی کرده و پرسشها فعلی کشور که اشتغال و معیشت مردم است را با جدیت پیگیرى و اصلاح ببخشند. همچنین باید دلسوز و فداکار باشند تا انتظار جامعه و مردم برآورده شود. وی در ادامه با بیان اینکه اکثر وزرای پیشنهادی دارای انگیزه هستند، عنوان کرد: دولت تلاش کرده تیم اقتصادی هماهنگی داشته باشد و علیرغم اینکه به بعضی موارد دولت یازدهم منتقد هستم، اعتقاد دارم تیم خوبی گزینش شده است و آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد سوابق خوبی در دولت ها داشته و توانسته است به اموراتی که در دست داشته ساماندهی کند. این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: انتظار مردم این است که مقامات عالى در همه قوا و اکنون که وقت شروع به کار کابینه تازه است همت خود را صرف همدلى و همکارى براى حل پرسشها جامعه و کشور کنند. وزراى تازه نیز باید بدانند که چه مسئولیت خطیرى را اکنون برعهده دارند و با انگیزه وارد خدمت به مردم شوند و در کنار آن، مطالبات ٢۴ میلیونى را در رویکرد و عمل خود پاسخگو باشند.

بنابراین بعد از انجام وظیفه مجلس و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و بعد از اینکه با آرای نسبتا خوبی در جهت حمایت از دولت وزرای منتخب آن را راهی پاستور کردند، حالا نوبت دولت است که نشان دهد تا چه اندازه با مردم و خواست و مطالبات آنها همراهی و همخوانی دارد و در صدد برطرف پرسشها مردم است.

اخبار سیاسی – ابتکار

واژه های کلیدی: سیاسی | معرفی | اعتماد | حسن روحانی | وزارت علوم | دولت روحانی | اعضای کابینه | انتخابات ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz