شاخ – بوق جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده

شاخ – بوق: جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده خبر حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی دوران فرافکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های کودکانه به سر آمده است / قاسمی

سخنگوی وزارت خارجه با رد ادعاهای مقامات بحرینی گفت: دوران فرافکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های کودکانه به‌ سر آمده است 

دوران فرافکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های کودکانه به سر آمده است / قاسمی

قاسمی: دوران فرافکنی ها و اتهام زنی های کودکانه به سر آمده است

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت خارجه با رد ادعاهای مقامات بحرینی گفت: دوران فرافکنی ها و اتهام زنی های کودکانه به سر آمده است

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با رد بعضی ادعاها و موضعگیری های سخیف و بی پایه مقامات بحرینی در خصوص دخالت کشور عزیزمان ایران در اتفاق انفجار خط لوله نفت در آن کشور گفت: ظاهرا تنها چیزی که مقامات بحرینی بعد از هر اتفاق ای که در آن جزیره به وقوع می پیوندد آموخته اند بر زبان جاری سازند، متهم کردن کشور عزیزمان ایران هست؛ آنها باید بدانند دوران این گونه سخنان واهی و دروغ و وقت چنین فرافکنی ها و اتهام زنی های کودکانه به سر آمده است.

دوران فرافکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های کودکانه به سر آمده است / قاسمی

قاسمی خاطر نشان کرد: همواره اصرار و تاکید کرده ایم که ثبات و امنیت همه همسایگان خود را ثبات و امنیت خود می دانیم و بدان پایبندیم.

واژه های کلیدی: ایران | کودکانه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz