شاخ – بوق جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده

شاخ – بوق: جنایت زندگی اعتراف انگیزه پرونده خبر حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث قبل از خودکشی پیامک زد و حلالیت خواست! ، قاتل همسر و فرزند در تهرانسر به دادگاه نرسید

شامگاه 15 اسفند سال گذشته زن جوانی در تماس با پلیس از جنایتی وحشیانه در یکی از خیابان‌های منطقه تهرانسر خبر داد. 

قاتل همسر و فرزند در تهرانسر به دادگاه نرسید/ قبل از خودکشی پیامک زد و حلالیت خواست!

عبارات مهم : جنایت

شامگاه 15 اسفند سال گذشته زن جوانی در تماس با پلیس از جنایتی وحشیانه در یکی از خیابان های منطقه تهرانسر خبر داد.

کشور عزیزمان ایران نوشت:با اعلام این گزارش بازپرس دشتبان و تیم تحقیق راهی محل شده است و در حالی با جسد پسر 8 ساله مواجه شدند که بدن نیمه جان پدرش در چند قدمی او افتاده بود.

بررسی ها نشان داد مرد 42 ساله بعد از به قتل رساندن پسرش دست به فوت خودخواسته زده و با ارسال پیامکی از دوستانش حلالیت طلبیده است.

قبل از خودکشی پیامک زد و حلالیت خواست! ، قاتل همسر و فرزند در تهرانسر به دادگاه نرسید

لحظاتی بعد از اعلام این جنایت، گزارش کشف جسد زن جوانی چند خیابان بالاتر نیز به بازپرس شعبه دهم اعلام شد.بررسی ها نشان داد زن جوان، مادر پسری است که چند خیابان دورتر به قتل رسیده هست. عامل این جنایت که مرد 42 ساله بود به بیمارستان انتقال داده شد و بعد از بهبودی اعتراف کرد که به خاطر اختلاف ابتدا همسر سابقش را به قتل رسانده و بعد از آن پسرش را کشته است.

متهم که به دو جنایت اعتراف کرده بود چند روز بعد از این دو قتل جان باخت و بدهید ترتیب پرونده هر دو قتل بسته شد.

شامگاه 15 اسفند سال گذشته زن جوانی در تماس با پلیس از جنایتی وحشیانه در یکی از خیابان‌های منطقه تهرانسر خبر داد. 

واژه های کلیدی: جنایت | فرزند | اعتراف | خیابان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz